Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. J.K. Kervel

UTRECHT
Basis registratie

Mevr. A.M. Kip-Veltman

MUNSTERGELEEN
Basis registratie

Mevr. C. van Klaveren

BILTHOVEN
Basis registratie

Mevr. S. Kunstman

KRIMPEN A/D IJSSEL