Remedial Teachers

Onderstaand overzicht omvat de namen van de remedial teachers die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT. Zij voldoen aan de geformuleerde kwaliteitscriteria

Basisregistratie: in het bezit van een valide diploma als remedial teacher / Master (S) EN

PO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs

VO: voldoet aan de getoetste criteria voor remedial teacher - generalist voortgezet onderwijs / MBO

Behandelaar ERWD: voldoet aan extra kwalificatie voor behandelaar ernstige reken- wiskundeproblemen en dyscalculie

van
Basis registratie

Mevr. G. Yildiz-van der Ceelen

ROTTERDAM
PO
Behandelaar ERWD;LBRT Registratie Specialist

Mevr. A.L. van Zeben

Zadelmakersstraat 53, 6662 CA, ELST
T06-40 30 87 26
Einfo@rtaz.nl