Nieuws

Volledige lockdown tot 19 januari
maandag 14 december 2020

Update 14 december

Vanavond is een volledige lockdown aangekondigd. Per woensdag 16 december sluiten de basisscholen en middelbare scholen tot 19 januari 2021.

De LBRT adviseert:

-De maatregelen en aanbevelingen van de Rijksoverheid en het RIVM op te volgen.

-De remedial teaching online aan te bieden.

-Uitzonderingen zijn mogelijk voor kwetsbare leerlingen en de persoonlijke begeleiding van leerlingen die speciale aandacht nodig hebben.

Lees meer
Interesse voor Intervisie en inventarisatie Intervisie
vrijdag 27 november 2020

Enkele jaren geleden hebben we intervisie met groepen RT’ers onder de aandacht gebracht. De LBRT hecht grote waarde in “van en met elkaar leren”. Voor het bijwonen van intervisiebijeenkomsten, casuïstiek, artikelen, boeken of nieuwe materialen inbrengen in de groep worden daarom ook accreditatiepunten toegekend.

Lees meer
EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS en INZET REMEDIAL TEACHER
donderdag 12 november 2020

Minister Slob heeft afgelopen week 25 maatregelen ter verbetering van het passend onderwijs gepresenteerd. Slob constateert dat het voor scholen niet altijd mogelijk is te voorzien in complexe ondersteuningsvragen van leerlingen. Daarnaast stelt hij dat samenwerkingsverbanden hun hoge reserves in moeten zetten om het passend onderwijs te verbeteren. Op 16 november vergadert de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs en de maatregelen van Slob.

Lees meer
Update 3 november
dinsdag 03 november 2020

Vanavond is in de persconferentie aangekondigd dat het kabinet heeft besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Voor het basisonderwijs zijn geen veranderingen aangekondigd. Het basisonderwijs kan ongewijzigd doorgang vinden.

Lees meer